Покладаючись на професіоналізм та досвід керуючого партнера Федик Наталії, що неодноразово підтверджений національним та міжнародним визнанням, ми гарантуємо врегулювання будь-якого конфлікту на стадії досудового розгляду та виключно на взаємовигідних для сторін умовах. 

Медіаційна процедура включає:

 • Переговорний процес;
 • Вивчення позиції учасників конфлікту;
 • Розгляд та аналіз аргументів сторін щодо суті спору;
 • Активна допомога сторонам у розумінні своїх інтересів;
 • Контроль процесу, сприяння реалістичній оцінці ситуації сторонами;
 • Оцінка можливостей компромісу, що задовольнить усіх учасників переговорів;
 • Сприяння сторонам конфлікту для досягнення взаємної згоди.

Враховуючи багаторічний досвід у сфері судової практики, ми знаємо, що позасудове врегулювання спорів (медіація) є ефективним інструментом вирішення існуючих розбіжностей між сторонами. Досягнення взаємовигідних домовленостей в процедурі медіації дозволяє уникнути додаткових витрат на судовий розгляд і максимально швидко отримати бажаний результат. Важливо, що фокусом зусиль є інтереси сторін, а не правові позиції та вимоги.

Одною з головних функцій медіатора є структурування процесу переговорів і примирення сторін. На відміну від переговорного процесу у процесі медіації присутня третя нейтральна сторона, яка забезпечує структурність процесу та дії, які направлені на сприяння сторонам в усвідомленні їх позицій, інтересів, побажань. Медіація дозволяє сторонам повністю задовольнити взаємні інтереси, оскільки опоненти чітко вказують їх медіатору, а той, у свою чергу, перевіряє прийняті сторонами рішення на відповідність їх інтересам.

Досудове врегулювання спорів також буде ефективним, якщо інша сторона порушила зобов’язання за договором, а Ви бажаєте зберегти з нею дружні стосунки. 

Переваги медіації: 

 • Гнучкість процедури (дозволяє сторонам прийти до компромісного рішення);
 • Економність (вартість послуг значно менша, ніж розміри судових витрат);
 • Можливість збереження подальших стабільних та дружніх відносин між сторонами;
 • Конфіденційність;
 • Швидкість вирішення спору.

При здійсненні медіаційної процедури можливе вирішення наступних видів спорів:

 • Податкові;
 • Адміністративні;
 • Цивільні;
 • Трудові;
 • Сімейні спори.

Медіація має явну перевагу перед судом – вона орієнтована не на конфлікт, а на його позитивне вирішення, крім того дозволяє зберегти час та засоби.

У рамках практики позасудового врегулювання спорів (медіації), компанією надаються послуги з:

 • Аналізу документів наданих клієнтом;
 • Підготовки документів необхідних для проведення медіаційної процедури;
 • Проведення медіації: участь у переговорах, захист позиції клієнта, досягнення вигідних домовленостей;
 • Документального оформлення досягнутих домовленостей (медіаційна угода, за результатами якої сторони імплементують досягнуті домовленості);
 • Перевірки на реальність виконання досягнутих домовленостей.

LEZO LAW Company якісно та ефективно організує й проведе медіаційну процедуру, що дозволить максимально швидко отримати бажаний результат, уникнути додаткових витрат на судовий розгляд, захистивши при цьому Ваші інтереси.