Фахівці LEZO LAW Company забезпечать якісне корпоративне управління Вашим бізнесом. Ми побудуємо функціонуючу систему відносин між інвесторами компанії, її менеджерами та іншими зацікавленими особами з метою усунення юридичних ризиків та балансу інтересів всіх учасників корпоративних відносин.

Послуги в рамках корпоративного управління:

 • Консультування та надання юридичних висновків з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в залежності від побажань клієнта;
 • Розроблення оптимальної корпоративної структури для управління бізнесом;
 • Аналіз аспектів оподаткування, валютного контролю та антимонопольного регулювання в залежності від організаційно-правової форми юридичної особи;
 • Розроблення корпоративних договорів;
 • Розроблення внутрішньої документації (положень, інструкцій, правил, корпоративних політик тощо);
 • Консультування з приводу розподілу акцій, порядку формування статутного капіталу, структури та компетенції органів управління;
 • Розроблення установчих документів юридичних осіб всіх організаційно-правових форм, внесення змін до останніх;
 • Підготовка і проведення зборів засновників, учасників та акціонерів;
 • Захист прав інвестора, акціонера, учасника тощо;
 • Підготовка та юридичний супровід угод пов’язаних із відчуженням/придбанням корпоративних прав;
 • Юридичний аудит контрагента майбутньої угоди пов’язаної із відчуженням/придбанням корпоративних прав;
 • Участь у переговорах з бізнес-партнерами, інвесторами тощо;
 • Розроблення та застосування юридичних механізмів для захисту комерційної таємниці компанії;
 • Представництво інтересів компанії, учасника, акціонера перед всіма державними органами;
 • Правовий супровід вирішення корпоративних конфліктів за допомогою медіації.
 • Правовий супровід вирішення корпоративних конфліктів у судах.

Ми допоможемо обрати оптимальну організаційно-правову форму для  Вашого бізнесу, побудувати функціонуючу та юридично-захищену систему корпоративних відносин у компанії, а у разі виникнення корпоративного конфлікту – захистити Ваші інтереси в суді.